متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1334
عباس شفیعی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : فنی

تراشکاریدنده زنیفرزکاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1333
محسن صلواتی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : فنی

فولادتراشکاریخرید و فروش ماشین الات صنعتی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1332
علی اکبر  فرزانه راد
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : فنی

تراشکاریقالب سازیفرزکاریcnc

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1323
جواد فخرابادی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : ماشین ابزار

تراشکاریقالب سازیcncقالب کاشی و سرامیکفرزکارینیروگاه

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1318
امیر  احمدنیا
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : برق

تراشکاریدندنه زنیفرزکاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1317
فرزاد  کوهکن
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : فنی

فرزتراش تراشکاریcncقالب سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1298
محمدمهدی زارع
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : فنی

تراشکاریپمپ اتاایکایل

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1295
سید اسدالله توکلی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : برق

تراشکاریقطعه سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1288
ولی پیشاهنگ
مدرک : کارشناسی
رشته : تراشکاری

تراشکاریقطعه سازیسری کاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1287
علیرضا آبیاری
مدرک : کاردانی
رشته : ماشین ابزار

تراشکاریقالبسازیتعمیر ماشین الاتپرس ضربه ای

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1271
سید علی پزشکی
مدرک : کارشناسی
رشته : مدیریت

سنگین تراشcncشیپینگدنده زنیاسپارک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1262
سید باقر صدیقی
مدرک : کارشناسی
رشته : صنایع

تراشکاریساختطراحیپلاستیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1255
مهدی سلمانی
مدرک : کارشناسی
رشته : مکانیک

تراشکاریادوات کشاورزیادوات دامداری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1254
اصغر مهرابی
مدرک : کارشناسی
رشته : صنایع

تراشکاریدنده سازیcncکاشیفولادبافندگیسیمان

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1253
علی اکبری
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : تراشکاری

قطعه سازی تراشکاری ماردون

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1243
جاوید عزیزی بندرابادی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

قطعه سازیکارخانجات آجر تراشکاریفرز cnc دنده زنیکاشی قالبسازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1240
محمد جبلی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریدنده زنیدستگاه سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1239
رضا منصوری
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریدستگاه سازیcnc دنده سازی

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1237
علی محمد جبلی
مدرک : کارشناسی
رشته : ساخت و تولید

تراشکاریریلیماشین الات کاشیکاغذ ساخت ماشین آلات

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1235
سعید شیرمحمدی
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : متالوژی

تراشکاریهیدرولیکجککروم سخت آبکاری

توضیحات تکمیلی