متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1299
محسن عباسی
مدرک : کارشناسی
رشته : متالورژی

جوشکاری

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1263
رضا محمدی احمدآبادی
مدرک : دکترا
رشته : مهندسی مواد ومتالورژی

مواد متالورژیعملیات حرارتیفورجشکل دهیجوشکاریمهندسی معکوسخواص فلزیفلزشناسی انتخاب فلزات

توضیحات تکمیلی