متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1262
سید باقر صدیقی
مدرک : کارشناسی
رشته : صنایع

تراشکاریساختطراحیپلاستیک

توضیحات تکمیلی

کد کاربر : 1111
هادی کوشک
مدرک : کارشناسی ارشد
رشته : زلزله

طراحی،مشاوره،اجرا مسکونی،صنعتی،جایگاههای سوخت طراحی،مشاوره،اجرا

توضیحات تکمیلی