متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1327
امید فلاح
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : فنی

فنرفنرسازیدستگاه کاشی

توضیحات تکمیلی