متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1311
علی دهقانی
مدرک : دیپلم و پایینتر
رشته : قالبسازی

سری کاریغلطک سازیماشین آلات کشاورزی

توضیحات تکمیلی