متخصصان،سازندگان،محققان و مدرسان

کد کاربر : 1310
محمد  عظیمی زاده
مدرک : کارشناسی
رشته : مکانیک

اسیابمیکسرهواکشغبارگیرساخت دستگاه

توضیحات تکمیلی