متقاضی سرمایه

عنوان طرح : احداث یک کارخونه کوچک در حوزه برچسب
صنعت :  صنایع کاغذ و چاپ
استان : تهران
عنوان طرح : استارت آپ صنایع کشاورزی و بلاک چین
صنعت : صنایع کشاورزی و دامداری و طیور
استان : تهران
عنوان طرح : سرمایه گذاری در صنعت کاغذ
صنعت :  صنایع کاغذ و چاپ
استان : تهران
عنوان طرح : استارت‌آپ «پرشیا گل»
صنعت :  تجهیزات و لوازم ورزشی,سایر
استان : تهران
عنوان طرح : طراحی آون توستر
صنعت :  صنایع لوازم خانگی و تزئینی
استان : تهران
عنوان طرح : سرمایه گذاری صنایع دندانسازی
صنعت : شیمیایی و پتروشیمی، پلیمری وسلولزی
استان : یزد