متقاضی سرمایه

عنوان طرح : استارت آپ صنایع کشاورزی و بلاک چین
صنعت : صنایع کشاورزی و دامداری و طیور
استان : تهران