متقاضی سرمایه

عنوان طرح : استارت‌آپ «پرشیا گل»
صنعت :  تجهیزات و لوازم ورزشی,سایر
استان : تهران