متقاضی کار

شهراد رضايي طهراني
یزد

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته : نرم افزار

عرفان بهارلو
اصفهان

مدرک تحصیلی : دانشجو

رشته : مهندسی مکانیک

زینب محمودی
زنجان

مدرک تحصیلی : لیسانس

رشته : مهندسی مواد و متالورژی

سعید شیخ زادگان
تهران

مدرک تحصیلی : دیپلم

رشته : علوم کامپیوتر