جزییات آگهی

عنوان : جذب کارآموز

نوع آگهی : کارآموزی

متقاضی نیروی کار : زن و مرد

کارفرما : شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شهر : اصفهان

وبسایت : www.msc.ir

توضیحات :

مقررات عمومی کارآموزی
 کارآموزان براساس سهمیه اختصاص یافته به دانشگاه ها و معرفی نامه رسمی از دانشگاه پذیرش می شوند.
کارآموزی در فصل تابستان و در سه مقطع تحصیلی هنرستان، کاردانی و کارشناسی در زمان مشخص که از قبل به دانشگاه ها اعلام خواهد شد برنامه ریزی می گردد.

اطلاعات تماس :

برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک بفرمایید.