تعرفه ها

کاربران گرامی با توجه به تعرفه هایی که در زیر لحاظ شده است می توانند به بخش های مختلف این سامانه جهت بارگذاری اطلاعات اقدام نمایند. لازم به ذکر است بازدید از کل سایت رایگان و تنها با عضویت (ثبت نام) امکان پذیر است. همچنین بخش های متخصصان، متقاضی کار و بخش هایی از آموزش برای بارگذاری اطلاعات کلیه کاربران رایگان می باشد. برای دسترسی به بخش های اختصاص داده شده به اشخاص حقوقی می توانید از پروفایل کاربری سطح دسترسی را از شخص حقیقی به حقوقی ارتقا دهید.(مبالغ بدون هر گونه کسورات می باشد). در صورت عدم پرداخت آنلاین می توانید مبلغ پکیج موردنظر خود را به شماره کارت 5892101236309882 و یا شماره حساب 1390300830009 نزد بانک سپه و به نام پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان واریز فرمایید و فیش واریزی را به واتساپ شماره 09106105867 ارسال نمایید و ضمن تماس اعلام تا پکیج برای شما فعال گردد.

عنوان

اشخاص حقیقی

اشخاص حقوقی

عادی

ویژه

عادی

برنزی

نقره ای

طلایی

نمایشگاه مجازی بومی سازی قطعات - - - - 30 100
نمایشگاه صنعتگران و خدمات صنعتی - - 1 1 1 2
متخصصان، سازندگان، محققان و مدرسان
طرح های تحقیقاتی - 1 - 2 5 10
آگهی استخدام و کارآموزی - 2 - 4 5 10
سرمایه گذار - 1 - 1 2 10
نمایشگاه مجازی ماشین آلات و تجهیزات - - - 1 5 30
متقاضی کار
متقاضی سرمایه - 2 - - 2 10
قیمت کل (ریال) رایگان 4500000 12000000 15600000 56000000 192000000
پرداختی با تخفیف (ریال) رایگان 3000000 12000000 15600000 49000000 150000000