نمایشگاه تجهیزات و ماشین آلات

یکی دیگر از خدمات سامانه جامع صنعتی شمستا، امکان نمایش تجهیزات، ماشین آلات و حتی فضاها و امکانات مشترک می باشد تا بتواند کمک کار صنعتگران و صاحبان صنایع باشد.

در این بخش اطلاعات و مشخصات کامل یک دستگاه به همراه تصاویر آن قرار می گیرد و از طرفی شرکتها و کارخانجاتی که فضای کاری جهت انجام همکاری و مشارکت در تولید و یا ساخت دارند می توانند امکانات خود را معرفی نمایند.

استفاده از این بخش می تواند باعث:

  • نمایش بهتر و بیشتر به جامعه هدف
  • کاهش هزینه های نمایشگاهی
  • بدون محدودیت زمان و مکان برای بازدید
  • امکان جستجو پیشرفته و همراه با فیلتر گزینه ها
  •