متخصصان،سازندگان و محققان

در این بخش از سامانه شمستا متخصصان، سازندگان، محققان، مدرسان و مهندسان می توانند به معرفی خود و پتانسیل های کاری خود بپردازند تا متقاضیان مستقیم با آنها و ظرفیت هایشان آشنا و به آنها مراجعه نمایند.

مزایای بخش متخصصان، سازندگان، محققان و  مدرسان

 1. ثبت نام و قرارگیری در لیست متخصصان
 2. امکان انتخاب نوع کارکرد در مجموعه (مدرس، متخصص)
 3. امکان معرفی خود در محیط صنعتی و تخصصی
 4. عدم نیاز به پرداخت حق خدمت اولیه (برای خدمات آموزشی و خدمات فنی)
 5. امکان جستجو در اینترنت
 6. ارجاع مستقیم خدمت از سوی متقاضی
 7. تصمیم گیری براساس ارزشیابی مخاطبان
 8. امکان معرفی خود و آپلود رزومه همراه با سوابق علمی و اجرایی
 9. امکان معرفی خود به تولید کنندگان، صنعتگران و سازندگان
 10. امکان آموزش مباحث تخصصی خاص با نرخ پیشنهادی خود
 11. انجام پروژه های تخصصی تئوری یا مدلسازی و یا حل مسائل با شرکت در بخش انجام خدمات فنی
 12. امکان معرفی هرچه بیشتر خود به محققان، سازندگان و تولید کنندگان
 13. صرفه جویی در هزینه و زمان

خدمات شمستا به متخصصان و سازندگان قطعات بومی سازی شده:

 • انجام مصاحبه پیرامون فعالیت انجام شده و درج خبر در سایت (رایگان)
 • امکان شرکت و ارائه دستاوردها در جلسات مجازی فعالیتهای بومی سازی (رایگان)
 • امکان نمایش دستاوردها در بخش نمایشگاه مجازی قطعات ساخت داخل
 • نمایش دستاوردها در شبکه های اجتماعی سامانه شمستا