خدمات آموزش

در این بخش کاربر می­تواند درخواست آموزش کوتاه مدت را بابت موضوع موردنظر درخواست کند یا در خصوص بحث تخصصی که نیاز به آموزش چند ساعته دارد درخواست خود را مطرح کند تا پس از بررسی مدرس، قیمت و زمان پیشنهادی از طریق پورتال به کاربر اعلام شود.

این بخش دارای سه قسمت است که عبارتند از (1- امکان ثبت نام آنلاین در دوره های برنامه ریزی شده 2- اعلام تقاضای دوره موردنیاز 3- طرح مسأله و آموزش آن از طریق آنلاین)

  1. ثبت نام، پرداخت و شرکت در دوره و آزمون بصورت آنلاین
  2. ثبت تقاضای دوره مورد نیاز
  3. دریافت آموزش چند ساعته از مسأله یا مشکل خود
  4. پاسخگویی از متخصصین مجرب
  5. امکان انتخاب از بین مدرسان حاضر به پاسخگویی براساس رزومه، قیمت و مدت زمان آموزش پیشنهادی
  6. امکان مشاهده رزومه مدرسان
  7. مشاهده ارزشیابی سایرین از مدرسان
  8. امکان آموزش بر بستر آموزش آنلاین و در صورت نیاز حضوری
  9. آموزش دیدن از مدرسانی که تخصص اجرایی بالایی دارند