معرفی بخش طرح های تحقیقاتی

بخش طرح های تحقیقاتی 

در این بخش طرح های تحقیقاتی  (طرح ها و اولویت های پژوهشی )سامانه جامع صنعتی شمستا سازمانها و ادارات میتوانند مشکلات و مسائلی که در قالب طرحهای تحقیقاتی می باشند را جهت ارائه به مجموعه پژوهشگران ثبت کنند. جهت مشاهده طرح های تحقیقاتی ارجاع شده به سامانه صنعتی شمستا بر روی طرح های تحقیقاتی کلیک نمایید.

در مورد شمستا بیشتر بدانید: شمستا چیست؟

مزایای این بخش بخش طرح های تحقیقاتی

  1. امکان طرح مسائل مختلف فنی در صنعت
  2. درخواست مستقیم از متخصصین برای انجام پروژه
  3. کاهش هزینه و زمان در ارجاع به متخصصین
  4. اطلاع از آخرین طرح ها و اولویتهای پژوهشی سازمانها و ادارات
  5. آشنایی با طرحهای صنعتی کارخانجات و شرکتها
  6. درخواست نظارت طرح

در ویدئو زیر به طور کامل به معرفی بخش طرح های تحقیقاتی پرداخته شده است.