معرفی بخش خدمات فنی

معرفی بخش خدمات فنی خدمات فنی 

کاربران گرامی سامانه صنعتی شمستا در این قسمت می تواند انجام و حل مسائل فنی، مدلسازی، طراحی و آنچه را در انجام مباحث فنی با مشکل روبرو هستند در اختیار مدرسان،پژوهشگران و متخصصان که از برترین های کشور هستند قرار دهند تا در کوتاه ترین زمان به بهترین نحو انجام دهند.

  1. طرح درخواست براساس بستر آنلاین و بدون حضور
  2. انجام طرح، حل مساله و یا انجام پروژه توسط متخصصین عضو 
  3. امکان انتخاب متخصص براساس رزومه
  4. امکان دسترسی به اطلاعات تماس متخصصین عضو
  5. امکان مشاهده ارزشیابی سایرین از فرد مورد نظر
  6. امکان ارسال و دریافت خدمت بدون مراجعه حضوری
  7. دسترسی سریعتر و راحتتر به جامعه متخصصین

معرفی بخش خدمات فنی در ویدئو زیر: