نمایشگاه مجازی قطعات ساخت داخل

در این بخش مراکز صنعتی و کارگاه های سازنده قطعات میتوانند به معرفی قطعات بومی سازی شده خود پرداخته و علاوه بر معرفی، ویژگیها و موارد استفاده آن را نیز بیان کنند و در معرض بازدید جامعه صنعتی قرار دهند تا شرکتها، کارخانه ها و مراکز صنعتی نیازمند، از آن مطلع شده و به جای صرف وقت و هزینه های واردات و یا حتی تلاش برای مهندسی معکوس و ساخت آن، نیاز های خود را به راحتی و از داخل کشور تامین نمایند.