معرفی نمایشگاه مجازی قطعات بومی سازی شده

معرفی نمایشگاه مجازی قطعات بومی سازی شده

در  نمایشگاه آنلاین (مجازی) قطعات بومی سازی شده، مراکز صنعتی و کارگاه های سازنده قطعات می توانند به معرفی قطعات بومی سازی شده خود پرداخته و علاوه بر معرفی، ویژگیها و موارد استفاده آن را نیز بیان کنند و در معرض بازدید جامعه صنعتی قرار دهند تا شرکتها، کارخانه ها و مراکز صنعتی نیازمند، از آن مطلع شده و به جای صرف وقت و هزینه های واردات و یا حتی تلاش برای مهندسی معکوس و ساخت آن، نیاز های خود را به راحتی و از داخل کشور تامین نمایند. در ادامه ویدئویی قرار گرفته که در آن به معرفی این بخش از سامانه جامع صنعتی شمستا پرداخته شده است. جهت بازدید از این نمایشگاه بر روی نمایشگاه مجازی قطعات بومی سازی شده کلیک نمایید.