مبنع تغذیه برق اضطراری

کد قطعه : SP1060 نام فارسی : مبنع تغذیه برق اضطراری
شرح کاربرد قطعه :

این دستگاه بنام منبع تغذیه برق اضطراری 20 آمپر است. همزمان برق 30 دوربین و 2 دستگاه ضبط توسط این منبع تامین می شود. این دستگاه قادر به تشخیص ولتاژ و جریان هاست که بدین ترتیب از آسیب رسیدن به باتری و دستگاه ضبط جلوگیری می کند. 

صنعت : صنایع برق، الکترونیک و مخابرات تخصص :  مهندسی برق‏ ‏
شرکت سازنده :

آنیک الکترونیک کویر یزد

فرد رابط : جناب مشتعل شماره تماس فرد : 09131517371
وبسایت شرکت سازنده : https://www.shamsta.com/site/anikelectronic/

این قطعه یا دستگاه فوق توسط یکی از مراکز صنعتی داخل کشور ساخته و بومی سازی شده است در صورت نیاز به خرید با شرکت سازنده و یا شماره 09106105867 تماس بگیرید.