عارضه یابی در صنعت با متخصصان سامانه جامع صنعتی شمستا

عارضه یابی صنعتی با شمستا

عارضه یابی در صنعت و کارگاه ها و کارخانه های صنعتی با هدف شناختن مشکلات و ریشه های آن از طریق نحلیل و بررسی شرایط موجود با درنظر گرفتن استراتژی های واحد و مشکلات و معضلاتی که در زمینه های مختلف از جمله ضایعات، نرخ بهره وری و سودآوری، منابع انسانی، دستگاه ها و سیستم های به روز کننده و...... انجام میپذیرد.

این امر معمولا در فاز های مختلفی انجام خواهد شد:

*فاز بررسی شرایط موجود و کشف مشکلات

*فاز مطالعاتی پروژه از نظر محاسبات اولیه و طرح برنامه تغییرات

*فاز اجرایی و اجرای سیستم های جدید و جایگزینی یا اضافه کردن دستگاه ها و ... به خط تولید و بخش های دیگر حائز اهمیت

*فاز بررسی نتایج نهایی و مقایسه ی عملکرد سیستم جدید نسبت به گذشته

 

عارضه یابی در صنعت و معضلات آن و بررسی مشکلات مراکز صنعتی و کارگاههای عضو سامانه جامع صنعتی با کمک متخصصان سامانه، از خدماتی است که شمستا به جامعه صنعتی کشور ارائه می کند. این عارضه یابی می تواند شامل، بررسیهای علل کاهش راندومان و تولید محصول، استفاده مجدد از ضایعات و حتی کاهش تولید آن، هوشمند سازی سیستم و طراحی و ساخت ماشین آلات مورد نیاز باشد.

  بازدید از کارخانه

در نمونه ای از این عارضه یابی با توجه به بازدیدهای قبلی دکتر حسنعلی مسلمان یزدی بنیاینگذار شمستا و جلساتی که با مسئولان فنی و صاحب یکی ازکارخانه های تولید شمش برنج، مشکل شناسایی و از بین متخصصان و نیز مراکز صنعتی عضو، فردی که بیشترین توانایی و تخصص در این زمینه را داشتند جهت مشورت و همکاری در پروژه انتخاب شدند.

 در تاریخ 17 بهمن ماه 1400 بازدید کامل از خط تولید صورت گرفت. پس از بازدید، صحبت های نهایی بابت مشکلات کارخانه در تولید ضایعات و نیازسنجی دستگاههایی برای بهبود آن، طراحی و نصب کنترلی روی سیستم های موجود از قبیل موتورها، پمپها، کوره های موجود و  ویژگیهای هر کدام  صورت گرفت و با توجه به اینکه برای طرح جدید می بایست چینش دستگاهها در خط تولید تغییر می کرد بر روی چیدمان آنها بحث و تبادل نظر شد.

 سپس بر اساس جمع بندی نظرات و خواسته های مورد نظر کارفرما، مشخصات دستگاههای جدید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ودر نهایت طی تفاهمی که بین سه طرف صورت گرفت،  قرار شد تا فاز مطالعاتی (برآورد قیمت و محاسبات اولیه در مورد نوع کوره ها، رباتهای لازم برای اتوماسیون خط و نیز محلهای تامین این قطعات و ماشین آلات در داخل و خارج و نیز قطعاتی که لازم است ) ساخته شود صورت گیرد تا ان شا الله در مرحله بعد وارد فرآیند ساخت و اجرا شویم.

  

شما نیز می توانید با عضویت در بخش "نمایشگاه مجازی صنعتگران و خدمات صنعتی" از خدمات عارضه یابی سامانه جامع صنعتی شمستا استفاده نمایید

همچنین با عضویت رایگان در بخش"متخصصان" سامانه و قرار دادن رزومه خود در لیست مهندسان و متخصصان مابرای شرکت دراین طرح قرار گیرید.