تقدیر از سامانه جامع صنعتی شمستا در مرکز نوآوری بین المللی یاس

تقدیر از سامانه جامع صنعتی شمستا در مرکز نوآوری بین المللی یاس

در جلسه ای که در روز 30 بهمن ماه در سالن کنفرانس مرکز بین المللی یاس به منظور تجلیل از مراکز و اشخاص فعال این مرکز برگزار گردید ریاست دانشگاه اهل بیت، معاونان این دانشگاه  و نمایندگانی از وزارت علوم در کنار مدیرعاملان برخی از شرکتهای مستقر در این مرکز برگزار گردید و دکتر حسنعلی مسلمان یزدی به عنوان بنیانگذار و ایده پرداز سامانه جامع صنعتی شمستا در این جلسه حضور داشتند.

در ابتدا جناب آقای دکتر حکیم الهی ریاست این مرکز نوآوری به بیان ویژگیهای این مرکز پرداختند سپس آقای دکتر جزایری ریس دانشگاه اهل بیت به بیان سخنانی در خصوص شروط و الزامات پیشرفت کشور پرداخته و از زحمات مسئولان این مرکز سپاسگزاری کردن سپس به پاس تلاشها وزحمات شرکتها و مراکز مستقر در این مرکز نوآوری به شرکتهای منتخب لوحهای سپاس ارائه شد .

در این میان آقای دکتر مسلمان یزدی به شرح ویژگیهای سامانه جامع صنعتی شمستا پرداخته و خدماتی که این سامانه می تواند به صنعتگران و مراکز صنعتی کمک نماید را شرح دادند و اینکه مشخصات، اطلاعات، تلفن، آدرس کلیه کارگاهها، مراکز صنعتی و کارخانجات صنعتی در آن می باشد. از طرفی هر فردی می تواند با لیست صنعتگران و صنایع مختلف و اصناف مرتبط با صنعت آشنا شود که این امر می تواند در سرعت بخشیدن به انجام آن فعالیت صنعتی موثر باشد.

در بخش دیگر در ادامه توضیحات خدمات شمستا به بحث عارضه یابی و یا به عبارتی شناسایی مشکلات صنعتی و تلاش در جهت توسعه فناوری  صنایع اشاره شد. بطوریکه کارشناسان شمستا ضمن شناسایی مشکلات و موانع خط تولید کارخانجات و کارگاههای صنعتی، آن مشکل را در نمایشگاههای مجازی این سامانه درج و با تشکیل تیمی فنی از متخصصان و مراکز صنعتی آن را برای شرکت متقاضی حل و اجرا نماید.

در انتها نیز دکتر مسلمان یزدی لوحی سپاس خود را از دست ریاست دانشگاه اهل بیت و نیز مرکز نوآوری بین المللی یاس دریافت نمودند.