حضور مدیرعامل شمستا در نشست بسیج مهندسین با رئیس پارک علم و فناوری یزد

حضور دکتر مسلمان یزدی در نشست هم اندیشی مسئولان سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن با رئیس پارک علم و فناوری یزد

این نشست با هدف هم‌اندیشی معرفی سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن استان و رده‌های زیر مجموعه آن به مجموعه پارک علم و فناوری یزد و همچنین در زمینه نحوه همکاری متقابل پارک و بسیج مهندسین بود.در این جلسه آقای میرغفوری خواستار پررنگ شدن فعالیت های این سازمان در مجموعه پارک علم و فناوری یزد و توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری استان از طریق اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شد.وی همچنین افزود: سازمان بسیج مهندسین باید تمام تلاش خود را به کار گیرد تا بتواند در بعد تخصصی نیز فعالیت خود را به خوبی انجام دهد و با عملکرد به موقع و درست به عارضه یابی و احیای واحدهای راکد با کمک صندوق پژوهش و نوآوری پارک بپردازد.

نشست هم اندیشی با مدیر پارک علم و فناوری یزد

در ادامه جلسه مدیران و مسئولین بسیج مهندسی به معرفی خود و فعالیت های انجام شده پرداختند. در پایان این جلسه پس از طرح مسائل و موضوعات کاری از سوی مدیران هر دو مجموعه، قرار بر این شد تا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و عارضه یابی به صورت همزمان با یکدیگر انجام شود تا شاهد رشد بیش از پیش واحدها در مجموعه پارک علم و فناوری باشیم.

جلسه هم اندیشی پارک علم و فناوری

منبع: سایت پارک علم و فناوری یزد