نمایشگاه مجازی بومی سازی قطعات

یکی از خدمات مهم و اساسی که سامانه شمستا (شتابدهند مجازی ساخت، تحقیق و آموزش) به ارائه آن برای اولین بار در کشور پرداخته است. نمایشگاه مجازی بومی سازی قطعات است. اکنون با توجه به نیاز کشور و نیز تحریمهای استکبار جهانی، این بخش می تواند کمک بزرگی به کشور نماید و در راستای فرمایشات رهبری در جهش تولید باشد.

شما در این قسمت می توانید قطعات، ماشین آلات، مواد و یا آنچه را مایل باشید ساخته شود به نمایش درآورده تا متخصصان و مراکز خدمات صنعتی با مشاهده این بخش و با توجه به پتانسیلهای خود برای آن اعلام آمادگی کرده و با شما ارتباط برقرار نمایند.

این بخش به نحوی طراحی شده است که شما بتوانید نیازهای صنعتی خود را به معرض نمایش قرار داده یا با نیازمندیهای صنایع در بخش بومی سازی آشنا شوید. شما می توانید اطلاعات تماس فرد رابط که مطلع به موضوع می باشد را دریافت و حتی پیامی از طریق این سامانه به ایشان ارسال نمایید

مزایای نمایشگاه مجازی بومی سازی قطعات به شرح زیر می باشد

 1. امکان نمایش طولانی مدت قطعات
 2. امکان جستجو در اینترنت و یافتن سریعتر
 3. بدون نیاز به هزینه های سنگین گرفتن غرفه و اجرای دکوراسیون و نیروی انسانی
 4. بدون نیاز به هزینه های مسافرت برای متخصصین و سازندگان
 5. معرفی مستقیم به متخصصان
 6. امکان یافتن تیم جهت ساخت
 7. امکان مشاهده ارزشیابی از تعاملات متقاضیان با متخصصان
 8. امکان ارتباط مستقیم تولیدکنندگان با متخصصان
 9. بستر آماده برای مذاکرات مجازی بر پایه گفتگوی نوشتاری و نیز صوتی و تصویری
 10. آشنایی متخصصان با نیازهای صنعت و بررسی توانمندی خود در انجام آن
 11. معرفی قطعات جهت سرمایه گذاری
 12. امکان بازدید از نمایشگاه به صورت رایگان

مقاله های مرتبط: 

سوالات متداول این بخش: