نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1309
فرمان برقی
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1308
واحد کنترل الکترونیکی تشخیص نقطه کور
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1160
برد کنترلی درایر جذبی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1158
برد چند لایه پردازنده سیکلوکانورتر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1155
برد سه لایه لاین سیستم اعلام حریق
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1154
برد چند لایه دیجیتال و آنالوگ ورودی و خروجی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1153
کارت منبع تغذیه
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1151
زون دتکتور
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1149
کارت اطفاء حریق
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1147
منوآل آدرس کال پوینت
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1140
برد کنترلی درایوهای زیمنس تیپ SIMOTRAS HE
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1136
فیلتر هیدروپمپ ها (کارتریج)
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1105
پمپ بغل موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1104
جک تلسکوپی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1103
طوقه چرخ دنده
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1102
مندل بزرگ اکسل
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1101
مجموعه رادیاتورموتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1100
گیربکس
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1099
مجموعه کامل مندل
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1098
مندل کوچک
شرکت متقاضی :