نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1160
برد کنترلی درایر جذبی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1158
برد چند لایه پردازنده سیکلوکانورتر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1155
برد سه لایه لاین سیستم اعلام حریق
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1154
برد چند لایه دیجیتال و آنالوگ ورودی و خروجی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1153
کارت منبع تغذیه
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1151
زون دتکتور
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1149
کارت اطفاء حریق
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1147
منوآل آدرس کال پوینت
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1142
مستر المنت کارت
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1140
برد کنترلی درایوهای زیمنس تیپ SIMOTRAS HE
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران