نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1306
سنگ چمفر
شرکت متقاضی : شرکت کاشی رباط میبد
کد قطعه : SH1305
میله های pdr
شرکت متقاضی : پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان
کد قطعه : SH1296
فلنج
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1278
استاتور
شرکت متقاضی : شرکت تعاونی چینی بهداشتی ایساتیس
کد قطعه : SH1276
اسپری سیلیکون
شرکت متقاضی : صنایع بهداشتی کویر سلولز
کد قطعه : SH1263
پودر قرمز ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1262
پودرمشکی ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1260
پودر قرمز گرانوله
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1259
پودر ریخته گری برای فولادهای کم آلیاژ
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1258
پودرپوششی تاندیش بازی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1257
پودر زرد ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1256
استوپر تاندیش
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1255
نازل غوطه وری پاتیل
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1254
نازل میانی تاندیش
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1253
فرو وانادیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1252
وایر کلسیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1251
میش متال
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1247
پیریت FeS
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1246
نیکل کاتدی
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1243
فروکروم کم کربن
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران