نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1272
دستگاه اتوماتیک شناسایی عیوب سطحی به روش ادی کارنت دوار
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1271
مکانیزم کامل دریچه کشویی پاتیل
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1269
کارتریج خط نورد
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1268
دستگاه کوانتومتر پرتابل
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1267
فیلتر غبارگیر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1266
هیدرو موتور سنگ اتومات
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1227
ترمومتر بدنه کوره های قوس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1199
استکان تاندیش
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1198
نسوز مکانیزم کشویی پاتیل فولاد
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1197
لودسل و سیستم های توزین استاتیک و دینامیک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1195
انواع مختلف هیدروکوپلینگ
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1194
صفحات جذب غبار الکتروفیلتر ها
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1193
ریل آگلومراسیون
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1191
یاتاقان های ژورنال فن های EGF , ESP
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1190
لنت با سیم فولادی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1189
والو های روزنه دید فورم های کوره 2و 3
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1188
گیربکس نوارنقاله CC3
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1187
کم سوئیچ مربوط به شاخص و تیلیتینگ (زاویه شوت) کوره3
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1179
جدا کننده سولفات سدیم از اسید
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1018
TCU واحد کنترل گیربکس
شرکت متقاضی :