نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1309
فرمان برقی
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1308
واحد کنترل الکترونیکی تشخیص نقطه کور
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1307
سنسور نور محیط
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1300
گردگیر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1299
فیلتر تنفس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1298
رولیک
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1297
اسپیسر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1295
کابل جمع کن
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1294
سوپاپ
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1293
کفشک
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1291
چرخدنده پمپ گریس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1290
مکانیزم استوپر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1287
پوسته گیربکس
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1286
انژکتور کامل موتور
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1252
وایر کلسیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1196
نسوز مکانیزیم کشویی تاندیش
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1184
هوک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1183
مشتوک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1182
پمپ خلاء
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1181
پمپ د اسیدی فایر
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان