نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1276
اسپری سیلیکون
شرکت متقاضی : صنایع بهداشتی کویر سلولز
کد قطعه : SH1106
تابلو درایو دستگاه تراش سنگین
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1038
مجموعه کولر ایجاد خط تولید ساخت مجموعه کولر ایجاد خط تولید ساخت داخل کمپرسور و خرید دانش فنی داخل کمپرسور و خرید دانش فنی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1035
ایربگ اینفلیتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1032
اتوماتیک پروانه نیسان بلبرینگ/ روغن سیلیکون/ بی متال
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1031
چهار شاخ میل گاردان
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1030
رله 20 و30 و 40 آمپر
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1029
بلندگوی جلو عقب اقلام زیر مجموعه
شرکت متقاضی :