نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1306
سنگ چمفر
شرکت متقاضی : شرکت کاشی رباط میبد
کد قطعه : SH1305
میله های pdr
شرکت متقاضی : پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان
کد قطعه : SH1296
فلنج
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران