نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1311
توربین شات بلاست
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1310
فیلتر غبارگیر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1305
میله های pdr
شرکت متقاضی : پژوهشکده امیرکبیر ایرانیان
کد قطعه : SH1304
نازل
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1303
دیسک ترمز
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1302
فیدر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1301
واشر فاصله انداز
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1300
گردگیر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1299
فیلتر تنفس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1298
رولیک
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1297
اسپیسر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1296
فلنج
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1294
سوپاپ
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1293
کفشک
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1292
صفحه ترمز ساید لیفتراک
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1291
چرخدنده پمپ گریس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1290
مکانیزم استوپر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1289
توربین شات بلاست
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1288
پمپ سانتریفیوژ آرگون
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1287
پوسته گیربکس
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان