نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1144
دتکتور از نوع FLOW دستگاه ا
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1139
کاشی دیاباز (بازالت)
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1128
یاتاقان ثابت میل لنگ موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1118
چرخ دنده مخروطی مارپیچ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1080
پدال برقی
شرکت متقاضی :