نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1078
دینام کاترپیلار
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1077
کلاچ و چرخ دنده
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1076
فیلتر روغن (کارتریج)هیدرو پمپ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1075
فیلتر روغن (کارتریج)هیدروپمپ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1074
موتور پنوماتیک
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1073
کنترل ولو
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1072
شیر کنترلی با اکچویتور پنوماتیکی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1071
کنترل ولو با اکچویتور پنوماتیکی و دستی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1070
پروپرشنال
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1069
پمپ پیستونی ویکرز
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1068
هیدرو موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1067
طبق چرخ جلوی ساید لیفتراک
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1066
پره میکس مواد
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1065
پره میکس کننده موادو آب
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1064
افشانکها
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1063
رینگ پاتیل
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1062
اکسل
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1061
کوپلینگ هیدرو موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1060
هد پیلینگ کوچک
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1059
هالو شافت
شرکت متقاضی :