نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1058
شافت
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1057
هالو شافت
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1056
لنت ترمز
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1055
سیلندر
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1054
مجموعه چرخدنده
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1053
کابین شات
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1052
فنر اسلاید گیت
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1051
ترمز پارک برقی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1050
سیستم ایمنی شیشه های جانبی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1049
سنسور تشخیص حرکت پا
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1048
جلو آمپر کامل دیجیتالی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1047
صندلی برقی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1046
سانروف
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1045
سنسور باران
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1044
سنسور شیب
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1043
آنتن فعال
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1042
دوربین دید عقب
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1041
سنسور اندازه گیری فشار باد لاستیک
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1038
مجموعه کولر ایجاد خط تولید ساخت مجموعه کولر ایجاد خط تولید ساخت داخل کمپرسور و خرید دانش فنی داخل کمپرسور و خرید دانش فنی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1037
رله تایمر
شرکت متقاضی :