نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1271
مکانیزم کامل دریچه کشویی پاتیل
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1270
ماشین برش ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1269
کارتریج خط نورد
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1268
دستگاه کوانتومتر پرتابل
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1267
فیلتر غبارگیر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1266
هیدرو موتور سنگ اتومات
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1265
پری آمپلی فایر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1264
هیتر مولکولارسیو
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1263
پودر قرمز ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1262
پودرمشکی ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1260
پودر قرمز گرانوله
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1259
پودر ریخته گری برای فولادهای کم آلیاژ
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1258
پودرپوششی تاندیش بازی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1257
پودر زرد ریخته گری
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1256
استوپر تاندیش
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1255
نازل غوطه وری پاتیل
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1254
نازل میانی تاندیش
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1253
فرو وانادیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1252
وایر کلسیوم
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران
کد قطعه : SH1251
میش متال
شرکت متقاضی : فولاد الیاژی ایران