نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1198
نسوز مکانیزم کشویی پاتیل فولاد
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1197
لودسل و سیستم های توزین استاتیک و دینامیک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1196
نسوز مکانیزیم کشویی تاندیش
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1195
انواع مختلف هیدروکوپلینگ
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1194
صفحات جذب غبار الکتروفیلتر ها
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1193
ریل آگلومراسیون
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1192
ریل Sinter cooler
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1191
یاتاقان های ژورنال فن های EGF , ESP
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1190
لنت با سیم فولادی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1189
والو های روزنه دید فورم های کوره 2و 3
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1188
گیربکس نوارنقاله CC3
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1187
کم سوئیچ مربوط به شاخص و تیلیتینگ (زاویه شوت) کوره3
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1186
آکومولاتورهای سیستم هیدرولیک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1185
افشانک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1184
هوک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1183
مشتوک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1182
پمپ خلاء
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1181
پمپ د اسیدی فایر
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1180
روتو فرم دانه بندی گوگرد
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1179
جدا کننده سولفات سدیم از اسید
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان