نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1178
ماشین مکنده
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1177
بلوک کربنی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1176
بلوک گرافیکی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1175
سر سیلندر موتور لکوموتیو روسی TGM6
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1174
سوپاپ دود سر سیلندر موتور لکوموتیو روسی TGM6
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1173
بلوک مشعل آلومینی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1172
بوش بایتی استند قفسه دانیلی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1171
چرخ دنده مخروطی گیریبکس
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1170
رولیک هادی استندهای منوبلوک
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1169
لوله مکانیزم حلقه ساز خط تولید کلاف کارگاه نورد 350
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1168
سنسورهای کلکتورهای پرتابل
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1167
پراب مربوط به دستگاه CNC فرز
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1166
شافت ماندرل
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1165
کانتر بیرینگ (پشت محور)
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1164
فشنگی مربوط به مارکینگ دستگاه CNC فرز
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1163
گازسنج های تک گازه و چندگازه
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1162
دستگاه های کمک تنفسی( آپارات)
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1161
قطعات مربوط به کمپرسور هوای فشرده
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1160
برد کنترلی درایر جذبی
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1159
روتور انواع کمپرسورهای هوایی سانتریفوژ
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان