نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1138
گریس NBU12 K
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1137
تامین نسوز مکانیزیم کشویی تاندیش F.N.C
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1136
فیلتر هیدروپمپ ها (کارتریج)
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1135
انواع سنسورهای دتکتورهای پرتابل
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1134
پیستون همراه با رینگ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1133
پیستون همراه با رینگ
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1132
انژکتور کامل موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1131
انژکتور کامل موتور چینی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1130
انژکتور کامل موتور آلمانی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1129
پمپ انژکتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1128
یاتاقان ثابت میل لنگ موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1127
یاتاقان متحرک میل لنگ موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1126
بارل و پلانجر سیستم سوخت رسانی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1125
یاتاقان میل سوپاپ موتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1124
سیلندر ترمز
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1123
مانیتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1122
ساخت کنتاکت کنتاکتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1121
رینگ نوردی منوبلوک
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1120
واحد فشار پمپ پیستونی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1119
پوسته گیربکس
شرکت متقاضی :