نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1309
فرمان برقی
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1308
واحد کنترل الکترونیکی تشخیص نقطه کور
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1307
سنسور نور محیط
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1051
ترمز پارک برقی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1050
سیستم ایمنی شیشه های جانبی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1049
سنسور تشخیص حرکت پا
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1048
جلو آمپر کامل دیجیتالی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1047
صندلی برقی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1046
سانروف
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1045
سنسور باران
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1038
مجموعه کولر ایجاد خط تولید ساخت مجموعه کولر ایجاد خط تولید ساخت داخل کمپرسور و خرید دانش فنی داخل کمپرسور و خرید دانش فنی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1036
ایربگ ACU/ سنسور/ سخت افزار نرم افزار
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1035
ایربگ اینفلیتور
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1034
سوکت 4 خانه مادگی بوش
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1030
رله 20 و30 و 40 آمپر
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1029
بلندگوی جلو عقب اقلام زیر مجموعه
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1020
آینه های جانبی تاشو برقی
شرکت متقاضی :