نمایشگاه مجازی بومی سازی

کد قطعه : SH1309
فرمان برقی
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1308
واحد کنترل الکترونیکی تشخیص نقطه کور
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1307
سنسور نور محیط
شرکت متقاضی : سایپا
کد قطعه : SH1269
کارتریج خط نورد
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1267
فیلتر غبارگیر
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1266
هیدرو موتور سنگ اتومات
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1225
ترمومتر کف کوره های قوس
شرکت متقاضی : فولاد آلیاژی ایران
کد قطعه : SH1203
درپوش فیوزی کوپلینگ هیدرولیکی
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1202
نیم نازل
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1201
ثبات های بدون کاغذ
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1175
سر سیلندر موتور لکوموتیو روسی TGM6
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1164
فشنگی مربوط به مارکینگ دستگاه CNC فرز
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1145
تیوب دستگاه آنالایزر ایکس ریPANalytical
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1144
دتکتور از نوع FLOW دستگاه ا
شرکت متقاضی : ذوب آهن اصفهان
کد قطعه : SH1051
ترمز پارک برقی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1050
سیستم ایمنی شیشه های جانبی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1049
سنسور تشخیص حرکت پا
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1048
جلو آمپر کامل دیجیتالی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1047
صندلی برقی
شرکت متقاضی :
کد قطعه : SH1046
سانروف
شرکت متقاضی :